ID:

Thành Viên

Nạp thẻ

ID của bạn:

*Chú ý: Nạp thẻ sai mệnh giá mất 100% giá trị thẻ

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Kết quả
26/02 15:10 VIETTEL 410622403985278 10007229742165 100,000đ

Thất Bại