ID:

Thành Viên

Thẻ cào đã nạp

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ/Serial Mệnh giá Kết quả
26/02 15:10 VIETTEL 410622403985278/10007229742165 100,000đ

Thất Bại